NOTA DE PREMSA

Cicle de música sacra coral al Monestir
 
PROGRAMA
CARTELL
CAMERATA SANT CUGAT

PAX Cor de cambra

Fòrum Vocal
Cor Tessàlia
Cor Vivaldi
Auditexaudi
Camerata Sant Cugat
Monestir de Sant Cugat

 

CMSC Cugat.cat
Tot Sant Cugat Òmnium Sant Cugat

 

 

 

 

 

 

Concert de cloenda del Vè Cicle de música sacra coral al Monestir

'Bach-Mendelsshon'

500 anys de luteranisme

Pax-Cor de Cambra i Conjunt instrumental de l'ESMUC


Cicle organitzat per Camerata Sant Cugat amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere Octavià en benefici de Càritas i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat.

El proper divendres 26 de maig PAX-Cor de Cambra i Conjunt instrumental de l'ESMUC, sota la direcció de Esteve Costa Ventura, presenten el concert 'Bach-Mendelsshon, 500 anys de luteranisme' per cloure el Cinquè cicle de música sacra coral al Monestir.

Un programa per celebrar 5è centenari de la reforma de Martí Luter, concebut al voltant de dues figures cabdals de la música luterana: Johann Sebastian Bach (1685-1750) i el seu gran 'redescobridor' Felix Mendelsshon (1809-1847).

Aquest 2017 se celebra el 500 aniversari de la reforma luterana, un fet històric de gran transcendència religiosa, social i cultural que va marcar profundament la història del vell continent. En l'àmbit musical també va significar un abans i un després: la música luterana es distanciaria de la música catòlica, sense deixar de tenir-la com a referència però condicionada per l'aparició del coral luterà.

El coral és una melodia simple, sovint d'origen popular, sobre un text en llengua vernacla, fet que permet un acostament dels fidels a la música litúrgica molt més directe que el de l'església catòlica. En un principi, aquestes melodies eren harmonitzades a quatre veus amb una escriptura homorrítmica, de manera que els fidels podien cantar aquesta versió polifònica durant la litúrgia. Amb el pas del temps, però, diversos compositors van començar a fer-les servir també com a cant ferm per a complexes construccions contrapuntístiques en obres corals o instrumentals.

Johann Sebastian Bach, gran estudiós del contrapunt palestrinià i al mateix temps hereu directe dels compositors del darrer Renaixement i el primer Barroc alemany, va consolidar i diversificar l'ús del coral amb audàcia. En la seva obra el coral pot aparèixer en l'habitual harmonització a quatre veus; com un cant ferm dins d'un dens entramat polifònic; o com a acompanyament contrapuntístic d'una ària o un recitatiu.

El gran redescobridor de Johann Sebastian Bach durant el segle XIX va ser Felix Mendelssohn, que en va reestrenar, entre d'altres, la Passió segons Sant Mateu. L'intens estudi de les obres bacquianes va influenciar molt la producció sacra de Mendelssohn, com en el cas de la seva cantata coral Wer nur den Lieben Gott läßt walten, composta quan tenia només 20 anys. Un cop més, la melodia del coral hi apareix harmonitzada a quatre veus o bé com a cant ferm dins d'un complex entramat polifònic.

Però la influència de Martí Luter no s'acaba amb el coral: també els seus textos van servir com a punt de partida per a diverses obres musicals, tant als compositors que li eren contemporanis com a d'altres posteriors com són Bach i Mendelssohn. D'aquest últim incloem el seu Verleih' uns Frieden, que pren el text d'una adaptació de Martí Luther de l'antífona gregoriana Da Pacem Domine.

El programa es completa amb tres de les últimes obres per a cor a cappella de Felix Mendelssohn: un cant funerari compost per encàrrec d'un amic seu i dos salms procedents de diferents reculls de música sacra.

 

També participen en el cinquè Cicle de música sacra coral al Monestir les formacions corals següents: el Fòrum Vocal, el Cor Tessàlia, el Cor Vivaldi, el Cor femení Auditexaudi, i la Camerata Coral Sant Cugat.

 

"Quan un cor canta a cappella, posa tots els seus recursos en joc. Només que en falli algun, entonació, qualitat vocal, ritme, precisió, l’edifici fa aigües i la música no arribarà mai amb tot el seu esplendor: -Això és molt avorrit, tu! ...solen exclamar quan senten cantar a cappella de manera poc apropiada. Però...és el cant coral a cappella la cosa més avorrida del món? Al contrari! Un cor que vulgui cantar a cappella ha de gastar molta més estamina que un cor que canti acompanyat, perquè un cor en aquest format és el més semblant a una orquestra que hi pot haver!

Cantar a cappella és demostrar la capacitat d’autonomia d’un conjunt que, sense cap classe de suports artificials, ha de demostrar la seva qualitat tot construint una música que no admet mitges tintes. Cantar, a cappella, o, en aquest cas millor a cap pela, és fins i tot, una manera de cantar molt pròpia dels temps que vivim, perquè, en no precisar d’ acompanyants, és molt més econòmic!" (Òscar Boada, director del Cor Vivaldi)

 

 

 

 

 

 

Lloc: Monestir de Sant Cugat del Vallès

Dia i hora: Divendres, 26 de maig de 2017 a les 21 hores.

Preu de l'entrada: 10 €

Venda d'entrades: El mateix dia del concert a partir de les 20:30 hores. Anticipada a l'Oficina de Turisme de Sant Cugat (tel. 93-6759952)

Segueix el concert a Facebook

 

Programa de concerts del 5è cicle 2016-2017:

Fòrum Vocal. Direcció: Xavier Sans. Divendres 18 de novembre de 2016 a les 21 hores.

Cor Tessàlia. Direcció: Xavier Garcia. Divendres 24 de febrer de 2017 a les 21 hores.

Cor Vivaldi. Direcció: Òscar Boada. Divendres 10 de març de 2017 a les 21 hores.

Cor Auditexaudi. Direcció: Paloma Bàscones. Divendres 31 de març de 2017 a les 21 hores.

Camerata Sant Cugat. Direcció: Xavier Baulies. Divendres 5 de maig de 2017 a les 21 hores.

PAX-Cor de Cambra i Jove Orquestra de Cambra de Barcelona (director: Guillermo Lana) Direcció: Esteve Costa. Divendres 26 de maig de 2017 a les 21 hores.

 

Ajuntament de Sant Cugat Federació Catalana d'Entitats Locals Càritas
Parròquia de Sant Pere Octavià

Parròquia Sant Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació:

Xavier Baulies (627474262,i[email protected]) director de Camerata Sant Cugat
Equip assessor del cicle: Cori Casanova, Ramon Vilar i Xavier Baulies