NOTA DE PREMSA

Cicle de música sacra coral al Monestir

 

NOTA DE PREMSA
EL COR
CARTELL
CAMERATA SANT CUGAT
PAX Cor de Cambra
PAX Cor de Cambra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

'Llums del Nord' polifonia sacra coral nòrdica.

PAX Cor de cambra

Divendres 22 de gener de 2016 a les 21:00 al Monestir de Sant Cugat

 

Ubi Caritas, Ola Gjeilo (n. 1978)

Himne dels Querubins, Dmitry Bortniansky (1751-1825)

Kyrie, August Söderman (1832-1876)

Soprano: Andrea Megías

Rex Virtutis, Michael Waldenby (n. 1953)

Ave Virgo Sanctissima, David Azurza (n. 1968)

By the Rivers of Babylon, Josep Ollé (n. 1986)

Sopranos solistes: Neus Costa, Marisol Gómez i Alejandra Juncosa

Agnus Dei (de la Missa simplex), Rihards Dubra (n. 1964)

Quatre motets en memoire de Maurice Duruflé, Vytautas Miškinis (n. 1954)

  1. Ubi Caritas
  2. Tota Pulchra es
  3. Tu es Petrus
  4. Tantum Ergo

Nothern Lights (Puchra es, amica mea), Ola Gjeilo (n. 1978)

Three motets, Knut Nystedt (1915-2014)

· Thus saith the Lord
· Peace I leave with you
· I will praise thee O Lord

 

Direcció: Esteve Costa

 

 

 
Per a més informació:

Xavier Baulies (627474262,i[email protected]) director de Camerata Sant Cugat
Equip assessor del cicle: Cori Casanova, Ramon Vilar) i Xavier Baulies